Skanderborg Møntsamlerforening

Auktionsbetingelser

 

Home 
Auktion 
Information 
Kontakt os 
Links 
[Salgslisten][Opnåede priser][Særlige lots][Brevbud][Auktionsbetingelser]

 

Auktionsbetingelser.

 

 

Medlemskab: Indmeldelse i foreningen kan ske ved at anvende formularen på medlemskabssiden eller ved henvendelse til formanden, kasseren eller sekretæren.   Kontingent for indeværende sæson er kr. 100 (for børn under 16 år kr. 50). Indmeldelse skal være sket mindst 24 timer, før deltagelse i anvisningssalget kan finde sted.

Møntmøder: Foreningen afholder 10 møntmøder pr. år - normalt den første onsdag i måneden. Der afholdes ingen møder i juli og august måned. Foreningens møder afholdes fortrinsvis på Vestermølle.

Mødelokale: Mødelokalet er beliggende i sydlængen af møllegården. Når man kommer ind i møllegården ligger Restauranten til venstre og længen med mødelokalet skråt over til højre. Lokalerne bruges også af jægerne. Adresse er: Oddervej 80, 8660 Skanderborg.

Auktionsbetingelser: Mønterne købes i den stand de forefindes ved hammerslaget. Der vil udelukkende være tale om anvisningssalg. Salget forgår i øvrigt jvf. Toldvæsnets bestemmelser uden tillæg af moms. Overbudsstørrelse fastsættes alene af auktionarius, der ligeledes i tvivlstilfælde afgør hvem mønten tilfalder, eller om den skal genopråbes.

Salær: Hammerslagsprisen tillægges 5% salær til foreningen for både køber og sælger.

Brevbud skal være Herluf Wulff, tlf. 86166416, eller Jørgen Jespersen, tlf. 21270933, i hænde senest 3 dage før anvisningssalget. Brevbud kan også sendes pr e-mail til jb@skbmf.dk.

Forsendelse: Effekter vundet ved brevbud sendes altid for købers regning. Ved en købspris på 500 kr. eller derover sendes der altid som pakke.

Betaling/bankoverførsel til foreningen: Danske Bank  reg.nr. 3675  kontonr.  3675082669,

SWIFT/BIC: DABADKKK  -  EBAN nr. DK3630003675082669 (evt. gebyr betales af køber).

Sælgere: Sælgere af mønter, kan enten få indsat beløbet direkte på bankkonto eller få udbetalt deres tilgodehavende umiddelbart efter auktionens afslutning. Sælger skal selv oplyse registrerings- og kontonummer.

Forkortelser der er anvendt i auktionslisten: av=forside, rev=bagside, cm=kontramærket, ks=kantskade(r), ir=irret, mg=møntglans, re=renset, ri=ridset, pat=patina, pud=pudset, pol=poleret, per=perforeret, sv=svagt præg, tæ=tæret, lod=loddespor, med=medaille, PL=prooflike (kvalitet mellem 0 og proof), vk=varierende kvalitet. Metaller: kob=kobber, ni=nikkel, al=aluminium, br=bronce, j=jern, me=messing, albr=aluminiumbronce.

Kataloger:Si=Siges Norden, GC=George Galster, B=Vilh. Bergsøe (medaljer), H=Holger Hedes møntværk, P=A. Pick, 1. udg.(sedler), JS=Jørgen Sømods poletter, Y=R. S. Yeoman, nyeste telefonbogskatalog evt. Krause: St. Catalog of World Coins., C=W. D. Craig 2.udg.

 

Fortegnelse over litteratur og kataloger til vurdering og udlån til foreningens medlemmer:

Beskrivelse af Danske og Norske mønter 1448 – 1923  (nytryk), H.H.Schou

Danmark og Norges mønter 1541 –1814 –1970 2. udgave, Holger Hede

Unionstidens udmøntninger Danmark Norge 1397 – 1540  Sverige 1363 – 1521 Georg Galster

Møntårbogen 1976 Danmarks mønter 1541 – 1976, Peter Flensborg

Møntårbogen 1977 Danmarks mønter800 – 1241, Peter Flensborg

Danske mønter 1541 – 1985 (vurderingspriser 1985), Peter Flensborg

Danske mønter 1541 – 1978 (vurderingspriser 1978), Peter Flensborg

Siegs møntkatalog Norden 2001 (udskiftes efter behov)

Siegs seddelkatalog 1874 – 1976 Norden 

Siegs seddelkatalog 2001 Danmark -  Dansk Vest I. -  Sl. Holst. Grønl. Fær. Island  Euro.

Siegs seddelkatalog  1997  Danmark  Slesvig – Holsten  samt Nordatlantiske Øer 1695 – 1997

Siegs Seddelkatalog Slesvig Zone 1 & 2 samt nødpengesedler fra Sønderjylland  1970

Siegs seddelkatalog Slesvig samt Slesvig frimærker & Genforeningsmedaljer.

Vilhelm Bergsøe Danske Medaljer og jetons 1789 – 1891

Kirsten Bendixen  Danmarks Mønt, Nationalmuseet

J. Sømod  Fra middelalder til nutid,  Norges mønter 1481 – 1813  vurd. Priser  1977

J. Sømod Busmærker og Sporvognspoletter + tillæg 1 & 2  1972–75–78

H.Burgunder  Danske Soillemærker  1979

Ahlstøm Sveriges Mynt 1521 – 1977

WQ.D.Craig Coins of the World  1750 – 1850

Krause World Coins 1991   ( 1801 – 1990 )

Krause World Coins 1997   ( 1901 – 1996 )

Yeoman 1977 A Guide book of United States Coins

Svenska Poletter gennom tidarna

Kurt Jaeger, Habsburg Rep. Østrig

Kurt Jaeger, Preusen

Dietzel  Deutschland ab 1871

Dietzel  Die MunZen des deutschen reiches ab 1871   7. oplag

HMZ, Schweiz, Liechenstein

Karl Lund  Papiernotgeld von Schleswig – Holstein und Hamburg  1914 – 1923

Eivin Mathiesen, Løsblade af blyklippinge udgivet af møntforeninger.

 

[Home][Auktion][Information][Kontakt os][Links]

Copyright © Skanderborg Møntsamlerforening
Sidst ændret 25-11-2012