Skanderborg Møntsamlerforening

Foreningshistorie

 

Home 
Auktion 
Information 
Kontakt os 
Links 
[Vedtægter][Foreningshistorie][Download][Artikler][Nyhedsarkiv]

 

Historisk tilbageblik på foreningens tilblivelse.

 

Dette tilbageblik er baseret på historiske fakta samt uddrag af foreningens protokol for perioden december 1972 til august 1975.

Begyndelsen

I slutningen af 60´erne og begyndelsen af 70´erne var der en usædvanlig stor interesse for numismatik i Danmark. På baggrund af denne store interesse blev der dannet en stribe af nye møntsamlerforeninger over det ganske land.

I Skanderborg var interessen ikke mindre, så en kreds af personer satte i begyndelsen af november måned 1972 en annonce i det lokale ugeblad "Ugeavisen" med indbydelse til et indledende møde den 9. november 1972. Mødet foregik på det daværende "Carl af Rise". Initiativtagerne var J. H. Jacobsen, Oda Rasmussen og Mary Sonne Madsen.

På mødet, der gav uventet stor tilslutning, indledte J. H. Jacobsen med nogle strøtanker omkring mulighederne for at danne en klub eller forening. Mødedeltagerne blev dog hurtigt enige om, at der skulle nedsættes et udvalg, der kunne arbejde videre med dannelsen af en forening. Det nydannede udvalg bestod af: J. H. Jacobsen, Oda Rasmussen, Mary Sonne Madsen alle Skanderborg samt Egon Nielsen, Vrold og Niels E. Mortensen, Hørning. 41 interesserede betalte et indskud på 5 kr. hver til dækning af omkostninger ved det videre arbejde.

Efter en ny annonce i "Ugeavisen" blev der afholdt et nyt møde på "Carl af Rise" den 12. december 1972, hvor udvalget orienterede om dannelsen af en forening. Udvalget fik fuldmagt til at udarbejde lovforslag til foreningens vedtægter. Foreningens første "amerikanske lotteri" blev afholdt, og yderligere 6 interesserede tilmeldte sig til foreningen.

 

Den stiftende generalforsamling

Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 9. januar 1973 på "Carl af Rise". Til mødet var formanden for Dansk Møntsamler Union (DMU), Gustav Asmussen, inviteret. Til dirigent blev valgt N. E. Mortensen. Efter en timelang debat blev foreningens love vedtaget. Disse love gælder også i dag med diverse ændringer, der er sket undervejs. Kontingentet i 1973 blev fastsat til 20 kr./år og 5 kr. i indskud en gang for alle. Til formand for foreningen blev valgt J. H. Jacobsen, der jo også var initiativtager. Øvrige medlemmer af bestyrelsen blev: Oda Rasmussen, Mary Sonne Madsen, N. E. Mortensen samt Eli Hansen.

Ved det første bestyrelsesmøde den 16. januar 1973 konstituerede den første bestyrelse sig således: Formand: J. H. Jacobsen, næstformand og sekretær: N. E. Mortensen, kasserer: Oda Rasmussen, øvrige medlemmer: Mary Sonne Madsen og Eli Hansen. På mødet blev der endvidere besluttet, at foreningens første aktivitet skulle være en auktion. Som bomærke for foreningen valgtes en 1 mark fra 1583, samme år som Skanderborg fik købstadsrettigheder. Bomærket blev senere ændret til en 1 skilling fra 1563 (læs om begrundelserne for valget senere i denne artikel).

Skanderborg Møntsamlerforening har altid været en aktiv forening, og allerede i det første år frem til generalforsamlingen i september måned 1973, blev der afholdt både foredrag og 5 auktioner. Samme år blev der af DMU udgivet en støttemedalje til fordel for den vulkanramte islandske ø Heimay. Foreningens medlemmer købte ca. 60 af disse medaljer.

Ved den første ordinære generalforsamling den 11. september 1973 fik foreningen ny formand, idet J. H. Jacobsen afgik efter eget ønske. Foreningens anden bestyrelse fik følgende udseende: Formand: Eli Hansen, Kasserer: Oda Rasmussen, sekretær: Niels Mortensen samt øvrige medlemmer: Jørgen Pøhlsgaard og Bent Schjoldager.

 

Foreningens blad "Møntbladet"

Frem til august 1975 hvor "Møntbladet" så dagens lys, havde foreningen afholdt en del foredragsaftner, og samtidig var der efterhånden auktion hver mødeaften. Det blev besluttet i bestyrelsen, at foreningen skulle forsøge sig med udgivelse af et møntblad.

Bladet er i skiftende indpakninger udgivet lige side. I forbindelse med jubilæet har vi i bestyrelsen besluttet at ændre en smule på bladets layout igen.

 

Skanderborg Møntsamlerforenings bomærke

Mønten, en 1 skilling 1563, er valgt med følgende begrundelse:     skbmf.gif (8402 bytes)

Den er fundet i Skanderborg, nærmere betegnet i Borgergade under en udgravning.

Den befinder sig nu på. Skanderborg Museum, med deraf følgende mulighed for at kunne se den "in natura".

Den er præget i Frederik II's regeringstid, kongen som i 1583 gav Skanderborg købstadsrettigheder.

Beskrivelse:

Avers: Møntbilledet: 3 løver i kronet skjold på stort, fliget kors. Højredrejet perlering over og under opskrift.

Omskrift: FRIDE RICVS *Z*D*G* DANIE

Revers: Værdibetegnelse: ­I­ SKILLI NCK DA NSKE ­63­. Højredrejet perlering over og under omskrift.

Omskrift: NORWEGIE ­VANDA­GOTOR­Q­REX­

Møntmetal: Sølv. Diameter 21mm.

Hvis omskriften læses på både avers og revers i rækkefølge, vil den frit oversat lyde således: Frederik 2. af guds nåde Danmarks, Norges, Venders og Goters konge, (z=2, D=DEI=gud, G=GRATIA=nåde).

Som ovenfor nævnt er mønten fundet under udgravning og bærer tydeligt præg heraf. I øvrigt kan det oplyses, at der af mønten med årstallet 1563 findes 44 varianter, som nærmere beskrives i Schou’s værk.

 

[Home][Auktion][Information][Kontakt os][Links]

Copyright © Skanderborg Møntsamlerforening
Sidst ændret 15-08-2004